Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Wizara ya Uchukuzi

Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini

Piga Bure : 0800110019/0800110020
LATRA Logo

Kitengo cha Huduma za Sheria

Kitengo kinafanya shughuli zifuatazo:-

  • Kuratibu mashauri yaliyo Mahakamani chini ya mwongozo wa ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali;
  • Kuratibu vikao vya Bodi chini ya mwongozo wa Katibu wa Bodi;
  • Kutoa maoni ya kisheria kwa Mamlaka;
  • Kuandaa na kupitia Kanuni chini ya Sheria ya Mamlaka na Sheria za kisekta;
  • Kufanya taratibu za marekebisho ya Sheria za Mamlaka;
  • Kuwezesha taratibu za mapitio ya maamuzi ya Mamlaka kwa utaratibu wa ndani;
  • Kufuatilia uzingatiaji na kutekeleza wa Sheria za Mamlaka;
  • Kuiwakilisha Mamlaka katika kesi zilizopo Mahakamani au katika Mabaraza zenye maslahi ya Mamlaka;
  • Kutoa uelewa wa kisheria kwa wadau wa Mamlaka; na
  • Kutunza Muhuri wa Mamlaka
Mrejesho

Mrejesho, Malalamiko au Wazo