Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Wizara ya Uchukuzi

Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini

Piga Bure : 0800110019/0800110020
LATRA Logo

Kitengo cha Usimamizi wa Ununuzi

Kitengo kinafanya kazi zifuatazo;

  • Kuandaa na kutekeleza mpango wa mwaka wa ununuzi;
  • Kutoa huduma za sekretariet na utendaji kazi wa Bodi ya Zabuni;
  • Kusimamia mpango wa undoaji wa Mamlaka;
  • Kutunza na kuhifadhi kumbukumbu za mchakato wa ununuzi na uondoaji;
  • Kudumisha orodha ya mikataba yote inayotolewa;
  • Kusimamia uhifadhi na usambazaji wa bidhaa zilizonunuliwa; na
  • Kuandaa taarifa za shughuli za ununuzi na uondoaji (disposal).
Mrejesho

Mrejesho, Malalamiko au Wazo