Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini

LATRA Logo

Wasiliana Nasi
LATRA MAKAO MAKUU
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini
S.L.P 1742
41104 Tambukareli
DODOMA
Simu/Nukushi
Piga Bure: 0800110019/0800110020
Simu: +255 262 323 930
LATRA Dodoma
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini
Jengo la Bima ya Afya, Ghorofa ya Kwanza,
S.L.P 1742
Simu/Nukushi
Piga Bure: 0800110019/20
Simu: 0738000069
Mrejesho

Mrejesho, Malalamiko au Wazo