Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Wizara ya Uchukuzi

Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini

Piga Bure : 0800110019/0800110020
LATRA Logo

IDARA YA UTAFITI NA TAKWIMU ZA USAFIRISHAJI

Idara inatekeleza kazi zifuatazo;

  • Kuainisha maeneo ya mafunzo na utafiti na kupendekeza athari za kiudhibiti  katika sekta ndogo za usafiri ardhini zinazodhibitiwa;
  • Kutathmini utendaji kazi wa sekta ndogo zinazodhibitiwa;
  • Kuanzisha mahitaji na usambazaji wa huduma zinazodhibitiwa;
  • Kuratibu utengenezaji wa vigezo/viwango vya utendaji wa huduma zinazodhibitiwa;
  • Kukusanya taarifa na data kuhusu kanuni na taratibu bora za kiudhibiti katika taasisi zinazoshabihiana;
  •  Kutengeneza viashiria vya utendajikazi na vigezo vya sekta ndogo zinazodhibitiwa;
  • Kuratibu utayarishaji wa taarifa za utafiti na machapisho;
  • Kushirikiana na watoa huduma kwenye masuala muhimu yanayohusu udhibiti uchumi;
  • Kukusanya, kuchambua na kutafsiri data na taarifa zilizokusanywa kutoka sekta ndogo zinazodhibitiwa; na
  • Kusanifu na kuhifadhi mifumo ya usimamizi wa data kuhusu taarifa zilizokusanywa kutoka kwa sekta ndogo zinazodhibitiwa
Mrejesho

Mrejesho, Malalamiko au Wazo