Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Wizara ya Uchukuzi

Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini

Piga Bure : 0800110019/0800110020
LATRA Logo

Wasiliana Nasi
LATRA Mkoa wa Mara
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini,
Jengo la NHC, Sakafu ya 2,
S. L. P 1317,
Musoma.
Simu/Nukushi
Piga Bure: 0800110019/20
Simu: 0738 000 058
LATRA Mkoa wa Mbeya
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini,
Jengo la NHC, Sakafu ya 2,
S. L. P 6129,
Mbeya.
Simu/Nukushi
Piga Bure: 0800110019/20
Simu: 0738 000 063
LATRA Mkoa wa Morogoro
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini,
Jengo la NSSF, Sakafu ya 2
S. L. P 1417,
Morogoro.
Simu/Nukushi
Piga Bure: 0800110019/20
Simu: 0738 000 054
LATRA Mkoa wa Mtwara
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini,
Jengo la Posta, Sakafu ya Chini,
S. L. P 915,
Mtwara.
Simu/Nukushi
Piga Bure: 0800110019/20
Simu: 0738 000 068
Mrejesho

Mrejesho, Malalamiko au Wazo