Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Wizara ya Uchukuzi

Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini

Piga Bure : 0800110019/0800110020
LATRA Logo

Wasiliana Nasi
LATRA Mkoa wa Geita
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini,
Soko la Dhahabu Geita, Sakafu ya Kwanza,
S. L. P 594,
Geita.
Simu/Nukushi
Piga Bure: 0800110019/20
Simu: 0738 000 070
LATRA Mkoa wa Iringa
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini,
Jengo la NSSF Akiba, Sakafu ya 2,
S. L. P 1311,
Iringa.
Simu/Nukushi
Piga Bure: 0800110019/20
Simu: 0738 000 067
LATRA Mkoa wa Kagera
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini,
Jengo la NSSF Mafao, Sakafu ya 2,
S. L. P 677,
Bukoba.
Simu/Nukushi
Piga Bure: 0800110019/20
Simu: 0738 000 051
LATRA Mkoa wa Katavi
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini,
Jengo la NHC, Sakafu ya Kwanza,
S. L. P 256,
Katavi.
Simu/Nukushi
Piga Bure: 0800110019/20
Simu: 0738 000 061
Mrejesho

Mrejesho, Malalamiko au Wazo