Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Wizara ya Uchukuzi

Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini

Piga Bure : 0800110019/0800110020
LATRA Logo

Wasiliana Nasi
LATRA Mkoa wa Arusha
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini,
Jengo la NSSF Mafao, Sakafu ya 4
S. L. P 2648,
Arusha.
Simu/Nukushi
Piga Bure: 0800110019/20
Simu: 0738 000 057
LATRA Mkoa wa Pwani
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini,
Ofisi za Ujenzi,
S. L. P 30851,
Kibaha.
Simu/Nukushi
Piga Bure: 0800110019/20
Simu: 0738 000 046
LATRA Mkoa wa Kigoma
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini,
Jengo la TTCL, Sakafu ya Kwanza,
S. L. P 1256,
Kigoma.
Simu/Nukushi
Piga Bure: 0800110019/20
Simu: 0738 000 048
LATRA Mkoa wa Kilimanjaro
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini,
Jengo la NSSF, Sakafu ya 6,
S. L. P 6917,
Moshi.
Simu/Nukushi
Piga Bure: 0800110019/20
Simu: 0738 000 066
Mrejesho

Mrejesho, Malalamiko au Wazo