Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Wizara ya Uchukuzi

Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini

Piga Bure : 0800110019/0800110020
LATRA Logo

Wasiliana Nasi
LATRA Mkoa wa Mwanza
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini,
Jengo la PSSSF, Sakafu ya 6,
S. L. P 2624,
Mwanza
Simu/Nukushi
Piga Bure: 0800110019/20
Simu: 0738 000 065
LATRA Mkoa wa Njombe
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini,
Jengo la NSSF, Sakafu ya Chini,
S. L. P 1050,
Njombe.
Simu/Nukushi
Piga Bure: 0800110019/20
Simu: 0738 000 056
LATRA Mkoa wa Rukwa
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini,
Jengo la Ofisi za Halmashauri ya Wilaya Sumbawanga,
Sakafu ya Kwanza,
S. L. P 547,
Sumbawanga.
Simu/Nukushi
Piga Bure: 0800110019/20
Simu: 0738 000 047
LATRA Mkoa wa Ruvuma
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini,
Jengo la Hazina Ndogo, Sakafu ya Chini,
S. L. P 627,
Ruvuma.
Simu/Nukushi
Piga Bure: 0800110019/20
Simu: 0738 000 050
Mrejesho

Mrejesho, Malalamiko au Wazo