Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Wizara ya Uchukuzi

Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini

Piga Bure : 0800110019/0800110020
LATRA Logo

Wasiliana Nasi
LATRA Mkoa wa Lindi
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini,
Jengo la NBC, Sakafu ya Kwanza,
S. L. P 727,
Lindi.
Simu/Nukushi
Piga Bure: 0800110019/20
Simu: 0738 000 060
LATRA Mkoa wa Manyara
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini,
Jengo la TANROADS, Sakafu ya Kwanza,
S. L. P 191,
Babati
Simu/Nukushi
Piga Bure: 0800110019/20
Simu: 0738 000 052
LATRA Mkoa wa Tabora
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini,
Jengo la GPSA
S. L. P 82,
Tabora
Simu/Nukushi
Piga Bure: 0800110019/20
Simu: 0738 000 042
LATRA Mkoa wa Singida
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini
Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini,
Jengo la TBA,
S. L. P 105,
Singida.
Simu/Nukushi
Piga Bure: 0800110019/20
Simu: 0738 000 062
Mrejesho

Mrejesho, Malalamiko au Wazo